فرایند کار

مرحله اول: پذیرش

 • دعوت از صاحبان ایده، محصول یا فناوری
 • ثبت نام در سایت
 • پرکردن فرم مربوط به ایده استارتاپ
 • مصاحبه با اعضای تیم ها
 • انتخاب 20 ایده برتر توسط کارشناس برای ورود به مرکز
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل پذیرش کلیک کنید

مرحله دوم: پیش شتابدهی (ارزیابی و انتخاب ایده های اولیه)

 • استقرار واحد ها و ارائه امکانات و تجهیزات
 • آموزش توسط مربیان با تجربه
 • استفاده از تجربه بهترین و موفقترین کار آفرینان و مربیان
 • مشاوره تخصصی

مرحله سوم: شتابدهی

 • تهیه مدل کسب و کار
 • تهیه طرح کسب و کار
 • ایجاد محصول در حد قابل عرضه به بازار
 • بازاریابی و تبلیغات

مرحله چهارم: ارائه نهایی

 • ارائه طرح به سرمایه گذاران